ÇİN-ABD EKONOMİK SAVAŞI

ABD, Dünyada kapitalizmin ve serbest ticaretin öncülüğünü yapan bir ülke olarak bilinir ve öyle de davranır. 1989’da doğu blokunun yıkılmasıyla da, ABD başta olmak üzere, batılı ülkeler kapitalist sistemin zaferini ilan ettiler ve bu zaferlerini kurumsallaştırmak için de, 1 Ocak 1995 tarihinde, Dünya Ticaret Örgütünün (World Trade Organization) kuruluşuna öncülük ettiler. Örgütün amacı, dünya serbest … Continue reading ÇİN-ABD EKONOMİK SAVAŞI